яРЮПРНБЮЪ ЯРПЮМХЖЮ
 Сообщи друзьям:

Share |


Реклама в портале

 в портале


Рассылка новостей семинаров, мероприятий, каталогаПоиск по сайту:Ун-Хун -
Звук Солнца


Истинный живой Дзогчен - это знание состояния самого человека, и его назначение - открыть нам это состояние.

Киевская Дзогчен община

© 2002-2015 AUMАвтор: Світлана Тарнавська
E-Mail: haetas
Название: Виникнення та місія людини
 

Концепції виникнення людини, її місії на землі і у всесвіті, наявності чи відсутності у неї свободи вибору

В основному питання про те, як виникла людина, яке її походження, яка її ціль життя на планеті Земля починає цікавити людину після того, як їй вдалося вирішити проблеми виживання і забезпечити базові потреби у їжі, житлі, безпеці, тощо. У минулому столітті достатньо багато людей навчилися жити і працювати таким чином, щоб забезпечувати свої базові потреби, маючи при цьому вільний час для інших речей. Окрім заняття різними хобі, значна частина людей почала задумуватися над так званими екзистенціальними питаннями. Це питання про походження людини, ціль її життя, питання про її духовний розвиток і т.ін. Розмірковування на ці теми, пошук відповідей на ці запитання і трансформація свого життя у відповідності із знайденими відповідями є саме тим, що складає суть і смисл духовного пошуку людини. Тут на допомогу шукачеві прийшла маса теорій як релігійного так і нерелігійного напрямку, включаючи як релігійні теорії, що виникли на цій території, такі як християнство чи слав’яно-арійське ведичне вчення, так і теорії східного спрямування, такі як буддизм, ведичний світогляд, тантра, шаманізм і тому подібні вчення. Ці вчення належать до ідеалістичних, згідно з якими первинною у існуванні та розвитку світу, а отже і людини, є свідомість у якій небуть формі – чи це свідомість самої людини, чи суперсвідомість самої ж людини чи суперсвідомість всесвіту – Бог, Брахман, Абсолют, Дао. Вони протистоять атеїстичному вченню, яке основою усього вважає матерію, а свідомість вважає продуктом розвитку матерії. Але навіть ідеалістичні теорії створення та існування світу мають розбіжності у питаннях про те, як була створена людина, у чому її роль, місце, призначення і т.д. У цій статті подаємо короткий опис концепцій про походження людини, її місію, наявність чи відсутність у людини свободи вибору. Стаття не має на меті дати детальний аналіз усіх без винятку теорій. Вона побудована на інформації, яка надійшла до автора від різних джерел, але є вибірковою і не є всеохоплюючою.

Традиційно існуючою на цій території теорією, яка підтримується християнською ідеологією, є теорія про створення людини суперсвідомістю, яка стоїть у витоку всесвіту – Богом. При цьому людина була створена за образом і подобою Бога – творця і має у собі, відповідно, творче начало. Однак, згідно з тою ж теорією, людина мала свободу вибору, але втратила її в результаті гріхопадіння – непослуху. Якщо розглядати життя будь-якої людини, то згідно з теорією християнства, її доля визначена наперед, вона називається хрестом. Цю долю не можна змінити, її можна тільки прожити. Будь-який відхід від волі Бога карається світом чи самим Богом. Єдиний вибір, який має людина у цьому випадку, це є вибір між добром і злом. Ніякого іншого вибору у людини немає. Добром є слідування заповідям, виконання християнських канонів і правил (ходити в церкву по неділях та в свята, сповідатися, причащатися, перебувати в послуху у батьків. старших і тому подібне. З детальним переліком цих правил вас познайомить будь-який священник). Окрім цього людина має змиритися зі своєю долею і покірно робити призначену Богом справу відповідно до свого хреста. Тоді по результатах дотримання християнських правил і канонів, а також покірного і рабського виконання душею своєї справи після закінчення життя її опустять в пекло, де вона вічно горітиме в пекельному вогні чи піднімуть в рай, де вона буде насолоджуватися вічним блаженством.

Згідно з поглядом сляв’яно-аріїв, людина походить від божественного начала, але не безпосередньо, а опосередковано. Згідно з їх теорією, люди походять від народжених верховним Богом Родом божеств – Даждьбога, Стрибога і т.д. відповідно до роду, в якому людина народилася. Згідно з теорією тих же сляв’яно-аріїв, людина свобода вибору людини обмежена. Людина повинна виконувати свої життєві завдання і функції відповідно до варни (касти) в якій вона народилася. Усього є чотири варни –